ARCHA ČERNOLICE
ARCHA Černolice ČSOP

ARCHA

ARCHA ČERNOLICE je občanská iniciativa, která vznikla jako místní pobočka Českého svazu ochránců přírody. Archa sdružuje všechny černolické obyvatele, kteří mají zájem o zachování a záchranu původního, přírodního a venkovského rázu Černolic – oázy klidu v turbulentním přetechnizovaném světě 21. století.

Takhle jsme burcovali v roce 2011 ! 

Téma zachování vesnického rázu obce nám leží na srdci i dnes..

ŘÍKÁME:

NE !!! Navrhovanému územnímu plánu, který nevyjadřuje zájmy obce a jejich občanů a jde proti vůli a přání většiny obyvatel Černolic.

NE !!! Výstavbě na zelené louce a změnám zelených ploch na nové zastavitelné zóny. V obci je už v tento moment dostatečné množství proluk a zasíťovaných pozemků, umožňujících pokrýt potřebu zastavitelné plochy na dalších 10 let..

NE !!! developerským projektům na území obce !!! Nejsou pro obyvatele obce žádným přínosem. Pouze vytvářejí mrtvé, sociálně neživé oblasti. Je to drancování životního prostoru. Chceme zachovat vesnický ráz obce a venkovské krajiny. Chceme zachovat louky, pole a volný pohled na Černolické skály !!

NE !!! Upřednostňování zájmů investorů, developerů a majitelů pozemků nad zájmy obecní (t.j. většiny obyvatel obce)

ŘÍKÁME:

ANO !!! rozumnému rozvoji výstavby v obci - při prioritním využití stávajících ploch určených k zástavbě ještě před návrhem zadání územního plánu Černolic - červeně vyšrafované plochy na mapě “Návrhu zadání ÚP Černolice“ cca 40.000m2 což je plocha odpovídající přirozenému rozvoji obce na dalších 10 let. Znamená to využití především proluk ve stávající zástavbě.

ANO !!! rozvoji obci který je založen především na využití lidského potenciálu obyvatel obce a ne v bezhlavé zástavbě zelených ploch.

ANO !!! Spolupráci s novým zastupitelstvem na budoucím rozvoji obce, který zachová vesnický ráz Černolic, rozproudí kulturní život, a zabrání devastaci životní kvality v podobě zběsilé zástavby na území obce.


Před několika týdny proběhlo věřejné zasedání zastupitelstva obce Černolice, kde se schvaloval upravený návrh územního plánu Černolic. Proběhla přitom vášnivá diskuze, zejména ohledně jeho rozšiřování nebo omezování. Zaznělo tam spoustu názorů, včetně toho, že diskuze ohledně územního plánu již proběhla před 2-3 lety a že občané chtějí stavět. Poté vyšel občasník Šance, vysvětlující některé názory a situace. 
Rád bych reagoval na tyto informace, protože se mi zdaji ne úplně pravdivé
...více...
   Co je Strategický plán obce a proč by mělo jeho vypracování  předcházet schválení návrhu územního plánu, čtěte zde...
...více...
  Vážený pane starosto, vážené zastupitelstvo,
rád bych se na Vás jménem Archy Černolice obrátil s prosbou. Příští středu budete hlasovat o úpravě návrhu uzemního plánu..
...více...
  Dnes ráno při osobní návštěvě na obecním úřadu jsem byl ubezpečen panem Schmidtem a panem Michalem, že oni o podaném inzerátu předem nevěděli a že uvedený pozemek skutečně není a nebyl v žádném z návrhů územního plánu Černolic uveden jako stavební. Byl jsem též ubezpečen, že
...více...
  předáno na obecním úřadě 20.01.2011 Vážení obecní zastupitelé,
dnes se na internetu objevil inzerát ve kterém je nabízen k podeji rozsáhlý stavební pozemek (63.866m²) v katastrálním území obce Černolice.
Majitel uvádí pozemek jako “stavební“ s tím, že je “zahrnut v územním plánu pro výstavbu rodinného bydlení s kapacitou 50-60 parcel“. Tato informace je prokazatelně klamná.
Tento pozemek (287/1,2,3,4) NENÍ STAVEBNÍ a ani nikdy nebyl, jako takový,  zahrnut do žádného z projednávaných návrhů územního plánu !!
...více...
  Co se daří, co ne...
Občanské sdružení Archa Černolice je na světě zatím teprve tři měsíce, ale má se čile k světu. Dá se říci, že se nám úspěšně daří poněkud rozproudit stojaté vody. Co se zatím událo:
...více...
 
 

Starší články

13.04.2011 Jarní úklidová brigáda v Černolicích   01.04.2011 Leták Archy Černolice  

Čtěte a informujte se na stránkách Archy Černolice, jsme tu pro vás…

 

“Lidé, kteří stále jen pracují, nemají čas snít.
Jen ten, kdo sní, může dosáhnout
Moudrusti.“
(Smohalla, Nez Percé)