ARCHA ČERNOLICE
ARCHA Černolice ČSOP

Stivínka

Stivínka  - je něco jako malá botanická zahrada, přírodní klenot v katastru obce Černolice.
Jméno zná patrně každý, ale kupodivu zdaleka ne všichni černoličtí obyvatelé znají místo osobně. To chceme konečně napravit.

Zahradu Stivínka založila ve 30.letech minulého století paní Marie Stivínová (babička hudebníka Jiřího Stivína). Vzniklo zde nejen pěstitelské centrum Alpinek ale i rozsáhlý lesopark s mnoha vzácnými dřevinami. V padesátých letech přešla zahrada do správy ČSAV, což jí do jisté míry zachránilo na několik dalších dekád. Dnešní patronka zahrady, paní Jitka Stivínová se stará o rozsáhlý pozemek sice s minimem prostředků a takřka bez pomoci, avšak se stejnou láskou, jako její předchůdci.


Čtěte a informujte se na stránkách Archy Černolice, jsme tu pro vás…

 

Učte vaše děti, co jsme své děti učili my. Země je naší matkou.

Čím trpí Země, tím trpí i její synové a dcery. Neboť tolik víme:
Země nepatří lidem – lidé jsou jen její součástí.
Vše je propojeno, tak, jak krev spojuje jednu rodinu.
(indiánská moudrost)