ARCHA ČERNOLICE
ARCHA Černolice ČSOP
▼   Z naší fotogalerie   ▼
Zobrazit článek[Aktuality]
 

Archa reaguje na únorové vydání občasníku Šance

 

Archa vyzývá vedení obce  k  diskuzi o územním plánu pro Černolice

10/02 2011

 
Otevřený dopis zastupitelům obce
 
 
Před dvěma týdny proběhlo věřejné zasedání zastupitelstva obce Černolice, kde se schvaloval upravený návrh územního plánu Černolic. Proběhla přitom vášnivá diskuze, zejména ohledně jeho rozšiřování nebo omezování. Zaznělo tam spoustu názorů, včetně toho, že diskuze ohledně územního plánu již proběhla před 2-3 lety a že občané chtějí stavět. Poté vyšel Občasník obce Černolice, vysvětlující některé názory a situace. 
Rád bych reagoval na tyto informace, protože se mi zdaji ne úplně pravdivé. V roce 2008 se začal projednávat návrh územního plánu, zpracovaného urbanistickým odborníkem. K tomuto návrhu se lidé mohli pouze vyjadřit vlastním návrhem rozšíření územního plánu nebo návrhem jeho omezení. Omezující návrhy se týkaly pouze návrhů, rozšiřujících územní plán, ne původního návrhu. Vzhledem k tomu, že všechny návrhy, rozšiřující územní plán byly přijaty a žádný omezující návrh nebyl brán v úvahu, nelze toto považovat za diskuzi. Také tvrzení, že lidé chtějí stavět, se nezakládá na pravdě. Majitelé pozemku chtějí pozemky prodat, stavět chtějí developeři. Ti navíc nemají žádnou vazbu k obci, bydlet tady nebudou, pouze prodají postavené rodinné domy. Podobný příklad se v Černolicích již stal a všichni jsme na vlastní kůži zažili, co to znamená jednat s takovým developerem, který navzdory různým smlouvám s obcí a jednotlivými občany odolával žalobám a trestním oznámením. 
Archa v žádném případě neprosazuje nulovou výstavbu v obci. Stačí se podívat na naše www stránky = http://www.archa-cernolice.cz/archa, kde říkáme NE výstavbě na zelené louce a developerským projektům, ale říkáme ANO rozumnému rozvoji výstavby v obci. Proto není pravda, že bychom chtěli bránit výstavbě občanů Černolic a jejich potomků. V obci se nachází dostatek lokalit, vhodných pro výstavbu a tudíž není třeba začít stavět na zelené louce. Archa se ztotožňuje s původním návrhem urbanistického odborníka, ne ale s současným návrhem, vzešlým ze schválení zastupitelstvem před dvěma týdny. Je třeba si uvědomit, že obec není součástí projednání stavebního povolení jednotlivých staveb a má tudíž omezenou možnost regulovat výstavbu v obci po schválení územního plánu.
Proto Archa navrhuje zastupitelům, aby vyhlásili referendum o rozvoji obce (například o jednotlivých lokalitách, které byly přidány k původnímu urbanistickému návrhu) a tím dokázali, že berou v úvahu názory občanů Černolic a že prosazují otevřenou polituku. Podle www stránek portal.gov.cz (http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/_s.155/708?POSTUP_ID=17&PRVEK_ID=396) mají zastupitelé tuto možnost. 
 
 
Archa Černolice je připravena podílet se na  přípravě referenda o rozvoji obce. 
 
za Kapitanát:
 
Vladimír Jiras
 

Čtěte a informujte se na stránkách Archy Černolice, jsme tu pro vás…

 

“Člověk neutkal pavučinu života,
je v ní jen pouhým vláknem.
Cokoliv na pavučině páchá,
páchá sám na sobě.“
(náčelník Seattle)