ARCHA ČERNOLICE
ARCHA Černolice ČSOP

Ukliďme svět

Ukliďme svět! - Clean up the World

Logo Clean Up 2010Clean Up the World (Ukliďme svět!) je mezinárodní kampaň, v jejímž rámci organizují skupiny dobrovolníků na celém světě úklid svého okolí, parků, cest, břehů řek a potoků, chráněných území, likvidaci černých skládek, ...

Smyslem akce však není pouze uklízet, ale přimět lidi k  zájmu o stav životního prostředí, ve společné věci zaangažovat různé zájmové skupiny lidí, školy, firmy, státní správu i jednotlivce a přimět je k aktivnímu postoji.

V roce 2010 proběhne již 18. rokem. Každoročně se do akce zapojí asi 35 miliónů dobrovolníků z více jak 100 zemí.

 

cleanup-ilust.jpgJak se zapojit v České republice

ČSOP je koordinátorem kampaně pro Českou republiku. Dříve byla akce v České republice vázána ke konkrétnímu termínu, nyní probíhá průběžně, obvykle však na jaře (v období březen–duben) a na podzim (nejčastěji 3. víkend v  září).

Do kampaně se můžete zapojit prostřednictvím ČSOP, který současně poskytuje i materiální a metodickou podporu.

Bohužel nás v letošním roce nepodpořilo Ministerstvo životního prostředí, snažíme se proto získat finanční prostředky jinde, abychom Vám mohli poskytnout materiální podporu.

Celosvětové stránky kampaně (anglicky, francouzsky, španělsky).


Generálním partnerem kampaně je Nadační fond Veolia.

Nadační fond Veolia

 

Fotogalerie

 
 

Čtěte a informujte se na stránkách Archy Černolice, jsme tu pro vás…

 

“Moudrost žádnému člověku nepatří. Musíme moudře jednat, ale
moudrost není ničím majetkem. Je zjevením starých
a osvědčených myšlenek, které si osvojujeme tak,
jak se generace za generací učí poznávat
zákony přírody“
(Hunbatz Men, Maya)