ARCHA ČERNOLICE
ARCHA Černolice ČSOP

Akce Buteo

Zvětšit obrázek

Káně lesní - Buteo Buteo

Jedná se o celostátní projekt sledování výskytu kání v různých oblastech republiky. Akce probíhá již mnoho let. Sledování se provádí na 5 kilometrových transektech třikrát během zimy. Výsledky pozorování posíláme ke zpracování koordinátorovi celé akce.
 

Způsob provedení

Akce BUTEO je jedna z největších monitorovacích akcí ve střední Evropě. Podstatou je počítání kání na předem zvolené trase (transektu), která je přibližně 5 km dlouhá.

Účastník svoji trasu každou zimu ve stanovené termíny projde nebo projede na lyžích a přitom počítá všechny káně i jiné dravce, kteří se zrovna kolem transektu nacházejí.

Nutné je vydržet na jednom transektu sčítat nejméně 2 roky po sobě.


Přínos akce

Změny v početnosti na jednotlivých transektech jsou každoročně vyhodnocovány a z výsledků je odhadováno pro celou ČR jestli populace rostou, klesají, nebo jsou stabilní. Čím více úseků je do akce zapojeno, tím přesnější výsledky je možné získat.

V loňské zimě bylo posčítáno 139 transektů. To je pořád poměrně málo, a proto jsou noví zájemci o účast vítáni.

 

Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
 
Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
 
 

Čtěte a informujte se na stránkách Archy Černolice, jsme tu pro vás…

 

“Všude kde se bílý muž dotkl Matky Země,
způsobil jí zranění.“
(autor neznámý)