ARCHA ČERNOLICE
ARCHA Černolice ČSOP

Akce Buteo

Zvětšit obrázek

Káně lesní - Buteo Buteo

Jedná se o celostátní projekt sledování výskytu kání v různých oblastech republiky. Akce probíhá již mnoho let. Sledování se provádí na 5 kilometrových transektech třikrát během zimy. Výsledky pozorování posíláme ke zpracování koordinátorovi celé akce.
 

Způsob provedení

Akce BUTEO je jedna z největších monitorovacích akcí ve střední Evropě. Podstatou je počítání kání na předem zvolené trase (transektu), která je přibližně 5 km dlouhá.

Účastník svoji trasu každou zimu ve stanovené termíny projde nebo projede na lyžích a přitom počítá všechny káně i jiné dravce, kteří se zrovna kolem transektu nacházejí.

Nutné je vydržet na jednom transektu sčítat nejméně 2 roky po sobě.


Přínos akce

Změny v početnosti na jednotlivých transektech jsou každoročně vyhodnocovány a z výsledků je odhadováno pro celou ČR jestli populace rostou, klesají, nebo jsou stabilní. Čím více úseků je do akce zapojeno, tím přesnější výsledky je možné získat.

V loňské zimě bylo posčítáno 139 transektů. To je pořád poměrně málo, a proto jsou noví zájemci o účast vítáni.

 

Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
 
Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
 
 

Čtěte a informujte se na stránkách Archy Černolice, jsme tu pro vás…

 

“Staří Dakotové bývali moudří. Věděli, že srdce člověka, které se odcizí přírodě, se zatvrdí.
Věděli, že nedostatek úcty ke všemu živému a ke všemu co roste,
zahubí v takovém srdci i úctu k lidem. Proto byl vliv Přírody,
který naše mladé lidi činil citlivějšími,
důležitou součástí jejich výchovy.“
(Luther Stojící Medvěd)