ARCHA ČERNOLICE
ARCHA Černolice ČSOP

Co je ARCHA

Zvětšit obrázek

ARCHA ČERNOLICE je občanská iniciativa, která vznikla jako místní pobočka Českého svazu ochránců přírody. Archa sdružuje všechny černolické obyvatele, kteří mají zájem o zachování a záchranu původního, přírodního a venkovského rázu Černolic – oázy klidu v turbulentním přetechnizovaném světě 21. století.

Takhle jsme burcovali v roce 2011 ! 

Téma zachování vesnického rázu obce nám leží na srdci i dnes..

ŘÍKÁME:

NE !!! Navrhovanému územnímu plánu, který nevyjadřuje zájmy obce a jejich občanů a jde proti vůli a přání většiny obyvatel Černolic.

NE !!! Výstavbě na zelené louce a změnám zelených ploch na nové zastavitelné zóny. V obci je už v tento moment dostatečné množství proluk a zasíťovaných pozemků, umožňujících pokrýt potřebu zastavitelné plochy na dalších 10 let..

NE !!! developerským projektům na území obce !!! Nejsou pro obyvatele obce žádným přínosem. Pouze vytvářejí mrtvé, sociálně neživé oblasti. Je to drancování životního prostoru. Chceme zachovat vesnický ráz obce a venkovské krajiny. Chceme zachovat louky, pole a volný pohled na Černolické skály !!

NE !!! Upřednostňování zájmů investorů, developerů a majitelů pozemků nad zájmy obecní (t.j. většiny obyvatel obce)

ŘÍKÁME:

ANO !!! rozumnému rozvoji výstavby v obci - při prioritním využití stávajících ploch určených k zástavbě ještě před návrhem zadání územního plánu Černolic - červeně vyšrafované plochy na mapě “Návrhu zadání ÚP Černolice“ cca 40.000m2 což je plocha odpovídající přirozenému rozvoji obce na dalších 10 let. Znamená to využití především proluk ve stávající zástavbě.

ANO !!! rozvoji obci který je založen především na využití lidského potenciálu obyvatel obce a ne v bezhlavé zástavbě zelených ploch.

ANO !!! Spolupráci s novým zastupitelstvem na budoucím rozvoji obce, který zachová vesnický ráz Černolic, rozproudí kulturní život, a zabrání devastaci životní kvality v podobě zběsilé zástavby na území obce.
 


Čtěte a informujte se na stránkách Archy Černolice, jsme tu pro vás…

 

“Moudrost žádnému člověku nepatří. Musíme moudře jednat, ale
moudrost není ničím majetkem. Je zjevením starých
a osvědčených myšlenek, které si osvojujeme tak,
jak se generace za generací učí poznávat
zákony přírody“
(Hunbatz Men, Maya)