ARCHA ČERNOLICE
ARCHA Černolice ČSOP

Lesní mateřská školka

Zvětšit obrázek

Lesní mateřská školka – šance pro Černolice

V posledních letech se v Evropě šíří fenomén „Lesních mateřských školek“ (Waldkindergarten). Jen v Německu vzniklo těchto alternativních předškolních zařízení za posledních 8 let více než 1000 a podobný rozmach bude nyní následovat bezpochyby i v České a Slovenské republice.

Co to je „Lesní mateřská školka“ a proč by mohla být řešením i pro černolické předškoláky, o to se chci s vámi podělit.


Lesní mateřská školka – Co je to??


Koncept Lesní mateřské školy vznikl v padesátých letech v Dánsku a postupně se rozšířil nejprve ve Skandinavii a posléze i do ostatních zemí Evropy, zvláště pak do Německa. Lesní mateřská školka je založena na myšlence “Venku s dětmi za každého počasí a po celý rok”. Takto praktikovaná školka se obejde bez pevné kamenné budovy a jejím zázemím je většinou pouze pro případ nejvyšší nouze třeba týpí, jurta nebo maringotka. Jestli vám to připomíná okřídlené “Alvarez potřebuje jen statečné a silné..” tak se tak děje jistě právem. Nicméně tento “studený odchov” v lůně Matky Přírody, jak zkušenosti ukazují, má pro otrlé předškoláky mnoho významných pozitiv.

  • - děti tráví čas v přirozeném prostředí a rozvíjí svou osobnost celostně (všemi rovinami vnímání)
  • - učí se přímou zkušeností (smyslové vnímání, učení zážitkem)
  • - rozvíjí kreativitu a fantazii při hře s přírodními materiály
  • - rozvíjí hrubou i jemnou motoriku prostřednictvím volného pohybu v terénu
  • - zažívají a poznávají rostliny a živočichy v jejich původním prostředí a  vytváří si k nim přirozený vztah (respekt k živému i neživému)
  • - prožívají nejpřirozenější cestou rytmus ročních období a přírodního koloběhu
  • - učí se prožít ticho a být citlivější k mluvenému slovu
  • - děti jsou otužilé a zdravé jak dřevorubci
  • - ve volné přírodě nedochází k vzájemným virovým nákazám zdaleka tak často jako v přetopených uzavřených místnostech


Statut, legislativa a praxe


V zahraničí získaly Lesní mateřské školy postupně oficiální statut a jsou podporovány státem i obcemi. V Čechách je celý proces zatím v začátku. Česká legislativa pojem Lesní mateřská škola doposud nezná a tak u i nás vznikají LMŠ většinou zatím jako nezávislé rodičovské iniciativy (dětské kluby v podobě obecně prospěšných společností, nebo občanských sdružení), řešící takto mnohdy akutní nedostatek volných míst v dostupných státních MŠ. Zvláště malé obce u velkých měst s tímto problémem často bojují. Aktivní zapojení rodičů do chodu Lesní MŠ je tedy velmi časté a mnohdy nezbytné. Výraznou výhodou při vzniku nové Lesní mateřské školy jsou nízké zřizovací a provozní náklady, tedy hlavně ve srovnání se soukromou školkou klasického typu. Faktem je, že Lesní mateřské školy jsou z principu atraktivní především pro určitý typ lidí a to jak ze strany rodičů, tak ze strany stávajících i potenciálních pedagogů. Jsou to ti, kteří mají k přírodě nějakým způsobem blízko a kterým popsaný koncept připadá nejen představitelný a příhodný, ale i žádoucí a přínosný.

 

Co s tím mají společného Černolice ?


Nuže, zatím ne mnoho. Ale mohlo by se to změnit. Především proto, protože Černolice nabízí svým okolím pro provoz lesní školky naprosto ideální podmínky. Domnívám se, že se v řadách černolických obyvatel najde mnoho takových, které koncept Lesní mateřské školy osloví a nadchne, podobně jako mne. Možná se najdou i tací, kteří v současné nebo blízké době budou řešit kam umístit své předškolní ratolesti, nebo mají známé a kamarády, kteří tento problem řeší a uvítali by vznik Lesní mateřské školy v místě kde žijí. Možná jsou tu i ti, kteří získávají, či získali pedagogické vzdělání a momentálně řeší kam nasměrovat svůj profesní život. Vznikající místní organizace ČSOP ARCHA ČERNOLICE je připravena poskytnout případným zájemcům ze stran rodičů legislativní zázemí v podobě členství a tím získání právní subjektivity bez zdlouhavého zakládání vlastniho občanského sdružení.

Já sám dlouhodobě spolupracuji s asociací německých Waldkindergarten a mohu poskytnout i podporu ve spolupráci s hlavní lektorkou tohoto tématu v Čechách, slečnou Terezou Vošáhlíkovou, autorkou publikace “Lesní mateřské školky a Ekoškolky” Mohu pomoci při hledání a výběru vhodných pedagogů, poradit při sestavování finanční rozvahy a při ”rozjezdu” Vše samozřejmě za předpokladu, že bude určitý zájem ze strany rodičů.

 

Měli byste zájem své dítě zapojit do Lesní mateřské školky ?

Měli byste zájem stat se jedním z pedagogů ?

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte mně, nebo pište na archa(zavináč)indios.cz

Robin RENELT

T. 602 307 646


Vyčerpávající informace o Lesních mateřských školkách naleznete na:

www.lesnims.cz

 

 

Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
 
Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
 
 

Čtěte a informujte se na stránkách Archy Černolice, jsme tu pro vás…

 

“Komunikuj se zvířaty jako se svými bratry. Všímej si, jak žijí. Snaž se pochopit jejich sny.
Nalaď na zvířata svou zklidněnou mysl a vnímej jejich pocity.
Nech se prostoupit jejich duší. Přijmeš tak jejich lásku
a získáš jejich sílu.“
(indiánská moudrost)