ARCHA ČERNOLICE
ARCHA Černolice ČSOP

Lesní mateřská školka

Zvětšit obrázek

Lesní mateřská školka – šance pro Černolice

V posledních letech se v Evropě šíří fenomén „Lesních mateřských školek“ (Waldkindergarten). Jen v Německu vzniklo těchto alternativních předškolních zařízení za posledních 8 let více než 1000 a podobný rozmach bude nyní následovat bezpochyby i v České a Slovenské republice.

Co to je „Lesní mateřská školka“ a proč by mohla být řešením i pro černolické předškoláky, o to se chci s vámi podělit.


Lesní mateřská školka – Co je to??


Koncept Lesní mateřské školy vznikl v padesátých letech v Dánsku a postupně se rozšířil nejprve ve Skandinavii a posléze i do ostatních zemí Evropy, zvláště pak do Německa. Lesní mateřská školka je založena na myšlence “Venku s dětmi za každého počasí a po celý rok”. Takto praktikovaná školka se obejde bez pevné kamenné budovy a jejím zázemím je většinou pouze pro případ nejvyšší nouze třeba týpí, jurta nebo maringotka. Jestli vám to připomíná okřídlené “Alvarez potřebuje jen statečné a silné..” tak se tak děje jistě právem. Nicméně tento “studený odchov” v lůně Matky Přírody, jak zkušenosti ukazují, má pro otrlé předškoláky mnoho významných pozitiv.

  • - děti tráví čas v přirozeném prostředí a rozvíjí svou osobnost celostně (všemi rovinami vnímání)
  • - učí se přímou zkušeností (smyslové vnímání, učení zážitkem)
  • - rozvíjí kreativitu a fantazii při hře s přírodními materiály
  • - rozvíjí hrubou i jemnou motoriku prostřednictvím volného pohybu v terénu
  • - zažívají a poznávají rostliny a živočichy v jejich původním prostředí a  vytváří si k nim přirozený vztah (respekt k živému i neživému)
  • - prožívají nejpřirozenější cestou rytmus ročních období a přírodního koloběhu
  • - učí se prožít ticho a být citlivější k mluvenému slovu
  • - děti jsou otužilé a zdravé jak dřevorubci
  • - ve volné přírodě nedochází k vzájemným virovým nákazám zdaleka tak často jako v přetopených uzavřených místnostech


Statut, legislativa a praxe


V zahraničí získaly Lesní mateřské školy postupně oficiální statut a jsou podporovány státem i obcemi. V Čechách je celý proces zatím v začátku. Česká legislativa pojem Lesní mateřská škola doposud nezná a tak u i nás vznikají LMŠ většinou zatím jako nezávislé rodičovské iniciativy (dětské kluby v podobě obecně prospěšných společností, nebo občanských sdružení), řešící takto mnohdy akutní nedostatek volných míst v dostupných státních MŠ. Zvláště malé obce u velkých měst s tímto problémem často bojují. Aktivní zapojení rodičů do chodu Lesní MŠ je tedy velmi časté a mnohdy nezbytné. Výraznou výhodou při vzniku nové Lesní mateřské školy jsou nízké zřizovací a provozní náklady, tedy hlavně ve srovnání se soukromou školkou klasického typu. Faktem je, že Lesní mateřské školy jsou z principu atraktivní především pro určitý typ lidí a to jak ze strany rodičů, tak ze strany stávajících i potenciálních pedagogů. Jsou to ti, kteří mají k přírodě nějakým způsobem blízko a kterým popsaný koncept připadá nejen představitelný a příhodný, ale i žádoucí a přínosný.

 

Co s tím mají společného Černolice ?


Nuže, zatím ne mnoho. Ale mohlo by se to změnit. Především proto, protože Černolice nabízí svým okolím pro provoz lesní školky naprosto ideální podmínky. Domnívám se, že se v řadách černolických obyvatel najde mnoho takových, které koncept Lesní mateřské školy osloví a nadchne, podobně jako mne. Možná se najdou i tací, kteří v současné nebo blízké době budou řešit kam umístit své předškolní ratolesti, nebo mají známé a kamarády, kteří tento problem řeší a uvítali by vznik Lesní mateřské školy v místě kde žijí. Možná jsou tu i ti, kteří získávají, či získali pedagogické vzdělání a momentálně řeší kam nasměrovat svůj profesní život. Vznikající místní organizace ČSOP ARCHA ČERNOLICE je připravena poskytnout případným zájemcům ze stran rodičů legislativní zázemí v podobě členství a tím získání právní subjektivity bez zdlouhavého zakládání vlastniho občanského sdružení.

Já sám dlouhodobě spolupracuji s asociací německých Waldkindergarten a mohu poskytnout i podporu ve spolupráci s hlavní lektorkou tohoto tématu v Čechách, slečnou Terezou Vošáhlíkovou, autorkou publikace “Lesní mateřské školky a Ekoškolky” Mohu pomoci při hledání a výběru vhodných pedagogů, poradit při sestavování finanční rozvahy a při ”rozjezdu” Vše samozřejmě za předpokladu, že bude určitý zájem ze strany rodičů.

 

Měli byste zájem své dítě zapojit do Lesní mateřské školky ?

Měli byste zájem stat se jedním z pedagogů ?

Chcete se dozvědět víc?

Zavolejte mně, nebo pište na archa(zavináč)indios.cz

Robin RENELT

T. 602 307 646


Vyčerpávající informace o Lesních mateřských školkách naleznete na:

www.lesnims.cz

 

 

Fotogalerie

Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
 
Zvětšit obrázek
Zvětšit obrázek
 
 

Čtěte a informujte se na stránkách Archy Černolice, jsme tu pro vás…

 

Až bude poslední strom pokácen,
poslední řeka otrávena,
poslední ryba vylovena,
pochopíte, že se peníze nedají jíst.
(moudrost kmene Cree)