ARCHA ČERNOLICE
ARCHA Černolice ČSOP
▼   Z naší fotogalerie   ▼
Zobrazit článek[Aktuality]
 

Reakce starosty stran inzerátu v reality.cz

Reakce starosty a místostarosty na výzvu Archy 001/2011


Dnes ráno při osobní návštěvě na obecním úřadu jsem byl ubezpečen panem Schmidtem a panem Michalem, že oni o podaném inzerátu předem nevěděli a že uvedený pozemek skutečně není a nebyl v žádném z návrhů územního plánu Černolic uveden jako stavební. Byl jsem též ubezpečen, že se o ničem takovém v budoucnu neuvažuje. To je uklidňující. Naopak znepokojivý je fakt že inzerát na stránkách www.reality.cz je v tento moment stále aktuální: odkaz zde Stejně tak znepokojující je skutečnost, že spolumajitely pozemku jsou rodinní příslušníci našich dvou zastupitelů p. Laciny a p. Macely.


Uvidíme jak, a zdali, se s tím celé zastupitelstvo vypořádá.
 

Toto je mailová reakce starosty a místostarosty:

Dobrý den!
Děkuji za podnět. Majitelé realitního webu jsme informovali o klamavé
reklamě. Pokusí se s inzerentem uvést věc do pořádku. Zároveň jsme
konzultovali věc s právníkem. V této fázi jde pouze o klamavou reklamu,
která je obtížně postižitelná právní cestou. Proto jsme informovali i 
některé vlastníky dotčených pozemků. Věc budeme nadále sledovat.
S pozdravem,
Jiří Michal
starosta obce Černolice

P.S.: I obec očekává, že občané nebudou podobným praktikám přihlížet. A 
jakmile podobnou věc zjistí, že nejenomže budou vedení obce informovat, ale
budou sami aktivně konat. V případě trestné činnosti je totiž povinnost a 
odpovědnost o této činnosti informovat státní orgány stejná v případě
veřejných činitelů jako občanů. Zákon v této odpovědnosti nedělá rozdílu.

Pavel Schmidt
místostarosta obce Černolice
tel. 602 600 068
www.cernolice.net

Čtěte a informujte se na stránkách Archy Černolice, jsme tu pro vás…

 

“Kráčej vzpřímen jako strom. Žij svůj život pln síly, jako horstvo. Buď mírný
jako jarní vánek. Uchovej si teplo slunce ve svém srdci
a Velký duch bude vždy
s tebou.“
(moudrost Navahů)