ARCHA ČERNOLICE
ARCHA Černolice ČSOP

Rozhovory s pamětníky

 

Čtěte a informujte se na stránkách Archy Černolice, jsme tu pro vás…

 

“Člověk se občas domnívá, že byl povýšen na majitele a vládce. Ale je to omyl, člověk je pouze součástí celku.
Jeho úloha je spravovat a chránit, ne vykořisťovat a využívat.
Člověk nemá skutečnou moc,
má odpovědnost.“
(indiánská moudrost)