ARCHA ČERNOLICE
ARCHA Černolice ČSOP

Obecní úřad

Slib obecního zastupitele:

Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě,
v zájmu obce a jejích občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky.
 

Kontakt:

Obecní úřad Černolice
Černolice 64,
252 10 Mníšek pod Brdy

Tel./fax: 257 711 372


Email: obec@cernolice.net
Pokladna,Podatelna: podatelna@cernolice.net
Jitká Ponáhlá: jitka@cernolice.net

IČ: 00241113

Bankovní spojení:


KB Praha 12621-111/0 100


Úřední hodiny (Pokladna, Podatelna)

Pondělí: 09:00 - 18:00
Úterý: 09:00 - 13:00
Středa: 09:00 - 18:00


Přítomnost starosty či místostarosty:


Středa 16:00 - 18:00 nebo po telefonické domluvě.


Čtěte a informujte se na stránkách Archy Černolice, jsme tu pro vás…

 

“Člověk se občas domnívá, že byl povýšen na majitele a vládce. Ale je to omyl, člověk je pouze součástí celku.
Jeho úloha je spravovat a chránit, ne vykořisťovat a využívat.
Člověk nemá skutečnou moc,
má odpovědnost.“
(indiánská moudrost)