ARCHA ČERNOLICE
ARCHA Černolice ČSOP

Historie

Zvětšit obrázek


Historicky první písemná zmínka o Černolicích (původně Črňlice) je v listině kláštera kladrubského z roku 1239. Před rokem 1620 byly Černolice majetkem svatovítské kapituly. Urbář z té doby uvádí: „V té vsi jest krčma výsadní…“ Na počátku 18. století byl vystavěn Nový Dvůr. Čilý společenský život se zde začíná rozvíjet v roce 1898, kdy je ve vsi založen sbor dobrovolných hasičů, který byl v roce 1925 rozšířen o dramatický divadelní kroužek. V sále pana Antonína Procházky se v následujících letech konají několikrát ročně divadelní představení. Dalším kulturním centrem Černolic byl hostinec pana Františka Kříže, kde byly pořádány tancovačky a plesy. V roce 1922 se dřívější osada Všenor osamostatňuje. Tohoto roku se zde nalézalo 71 domů, ve kterých žilo 354 obyvatel.


Čtěte a informujte se na stránkách Archy Černolice, jsme tu pro vás…

 

Až bude poslední strom pokácen,
poslední řeka otrávena,
poslední ryba vylovena,
pochopíte, že se peníze nedají jíst.
(moudrost kmene Cree)